یافتن محصولات و سرویس ها

DataCenter 1 | مشاهده کارت خرید

واحد پول:


Antminer S7
Antminer s7 4.8/TH
Power Consuption : 1400W/h
Monthly fees : 12 $
Full access Remote
Dedicated Support
Monthly Power : 0.093/Kw/h
Monthly Power : 89.99 $
$107.00 USD ماهانه
Configurable Depending on Power
رایگان!
SSd-uri
رایگان!
test
رایگان!
Taxa Instalare
Taxa instalare echipamente.
رایگان!
Instalare bios BitClouder
رایگان!
L3 Scrypt miner
$63.00 USD ماهانه
Power Consumption 950w/h
$70.68 USD ماهانه
Antminer D3
$103.00 USD ماهانه
rig1-400w
$32.74 USD ماهانه
123
رایگان!
6x 580 8 GB
$0.00 USD ماهانه
Antminer S9 USD 2018
$115.00 USD ماهانه
GPU RIGS CUSTOMS
$80.00 USD ماهانه
Antminer L3 USD 2018
$66.00 USD ماهانه
Antminer A3
$115.00 USD ماهانه
Antminer X3
$49.10 USD ماهانه
Z9
$82.00 USD ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution